Услуги

Абонаментно поддържане на подемни съоръжения

Абонаментно поддържане на подемни съоръжения

Фирма РИС 6 ЕООД извършва абонаментно и сервизно обслужване на голяма част от повдигателните съоръжения.

Разполагаме със специализирана техника и специалисти за извършване на абонаментно обслужване извън територията на гр. Варна. За съоръжения намиращи се на територията или в близост до гр. Варна, фирмата има възможност да осигури и 24 часово сервизно обслужване.


Ремонт и преустройство подемни съоръжения

Фирма РИС 6 ЕООД разполага с необходимите инструменти, оборудване, както и специалисти за извършване на всички видове ремонтни действия по подемните съоръжения.


Конструиране на специфични съоръжения

Конструиране на специфични съоръжения

Фирмата разполага с млад, амбициран инженерен екип, който може да предложи решения за специфични нужди в процеса на експлоатация на повдигателните съоръжения.

Ние можем да конструираме и изработим нестандартно оборудване за различни и специфични производства, както и да изработим оборудване по документация предоставена от клиента.


Ремонт на сценична механизация

Фирма РИС 6 ЕООД има ресурса да осигури ремонт и поддръжка на горна и долна сценична механизация - ръчни или механизирани чиги, осветителни подвижни конструкции, въртящи сцени и др.


Автоматизиране на подемни съоръжения и сценична механизация

Ремонт и Автоматизиране на сценична механизация

Автоматизирането води до по-голяма безопасност и надеждност на съоръженията. Повишава производителността и улеснява управлението.

С въвеждането на дистанционното управление се осигурява такава позиция на оператора, че той да има максимална видимост към повдигателното съоръжение и същевременно да е на безопасно място.

Честотните регулатори свалят консумираната енергия, осигуряват защита на двигателите по ток, температура, претоварване. Осигуряват по-лесна диагностика при възникнал проблем, с което се ускорява ремонтирането на съоръжението. Честотните регулатори осигуряват голям диапазон за регулиране на скоростите на крановете, това дава възможност да се синхронизират ходовете на два различни по тип крана.

С касетъчното захранване се отстраняват всички недостатъци на кабленото захранване.

Безконтактните дантчици против сблъскване елиминират всички механични проблеми който създават крайните изключватели.

При сценичната механизация може да се създаде система за следене на позицията на чигите, за точно позициониране на чига, регулиране н скоростта на чигите, както и управление на група чиги.